MAKALE-YAZARLAR

Kale Oto Radyatör'den Otomotiv Kalite Sistemi Gelişimine ve IATF 16949'a Genel Bakış

thumbnail_20171017_184941

Haber Tarihi: 24.10.2017

 

Otomotiv Kalite Sistemi gelişimine ve IATF 16949 ‘ a genel bakış

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin otomotiv ana sanayi ve tedarikçilerinin ihtiyaç ve beklentilerine etkin cevap verememesi nedeniyle, otomotiv devi kuruluşlar kendi müşteri özel isteklerini de kapsayacak şekilde kalite sistemlerini oluşturmuş ve bu sistemleri tedarikçilerine uygulamaktaydı. Amerikalılar tarafından QS 9000,Alman Otomotiv üreticileri tarafından VDA 6.1,Fransızlar tarafından EAQF ve İtalyanlar tarafında AVSQ standartları geliştirilmişti. Bu durum, firmaların bağlı olduğu ülkedeki otomotiv firmaları ile işbirliği içinde olmak isteyen tedarikçilerin Kalite Yönetim Sistem sertifikasyonlarında karışıklıklara ve mali kayıplara neden olmaktaydı.

Tedarikçilerdeki karışıklığı ve çeşitliliği ortadan kaldırmak için ISO / TS 16949 Teknik Şartnamesi yayınlanmıştır.Bu standart, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının temel şartları üzerine kurulmuştur.Özellikle süreç yaklaşımını ve müşteri özel isteklerini ön plana çıkarmasıyla otomotiv sektörü için etkin bir standart olmuştur

ISO 9001 standardının 2015 yılında güncellenmesinin ardından ISO / TS 16949’ da da köklü güncellemeler yapılarak , IATF 16949:2016 Ekim 2016'da yayımlanmış ve otomotiv sektörünün yeni standardı olarak ortaya çıkmıştır.Bu yeni standartla birlikte Amerika ve Avrupa’daki standartları bir araya getirilmiştir.

Belgelendirmenin Kapsamı

· Otomotiv sanayi ana üreticileri,

· Servis parçası tedarikçileri,

· Tedarik zincirinde yer alan parça-malzeme tedarikçileri,ısıl işlem, boyama, kaplama ,galvanizleme vb. hizmetleri yapan tedarikçileri kapsamaktadır.

IATF 16949 da öne çıkan hususlar

· Etkin ve sürdürülebilir Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

· Hataların kaynağında önlenmesine yönelik faaliyetler

· Etkin tedarik zinciri yönetimi

· Ürün Güvenliği

· Diğer yönetim sistemi standartlarıyla entegre olma

· Liderlik faaliyetlerinin sürece daha fazla dahil olmasını sağlama

· Risk odaklı düşünmeyi daha geniş kapsamlı uygulayarak riski azaltma ve fırsat yönetimini iyileştirme

· Müşteri özel İstekleri

· Birinci ve İkinci taraf Denetçi Yetkinliği

· İmalat Fizibilitesi

· Garanti Yönetimi

· Gömülü Yazılım İçeren Ürünlerin Geliştirilmesi

· Acil Eylem Durumları

IATF 16949 Belgelendirme sürecinde yaptığımız çalışmalardan hareketle bu sürece hazırlanan sektör çalışanlarına önerilerimiz

· IATF 16949 Bilgilendirme konusunda bilgilendirme eğitimi alınız.Bu eğitime süreç sahiplerinin de mutlaka iştirak etmesini sağlayınız .

· ISO /TS 16949 İç denetçilerden en az 2 kişiye IATF 16949 İç denetçi eğitimini aldırınız.Bu kişilerden birinin Kalite Yönetim sistemini yürüten, diğerinin de ilgili süreçlerden olmasını sağlayınız

· Risk Yönetimi

· Öncelikle Risk Yönetimi ile ilgili süreci oluşturunuz .

· Firmanıza ait süreç haritasını gözden geçiriniz ve gerekli revizyonları gerçekleştiriniz

· Süreç haritasındaki bağlantıları ve etkileşimleri de göz önüne alarak tüm süreçlerin Risk Analizlerini gerçekleştiriniz.

· Risk Analizlerinize mutlaka var olan ancak katma değere dönüştürülemeyen fırsatlarınızı da dahil ediniz.

· Risk Analizleri sonucunda ortaya çıkan faaliyetler için Kalite Geliştirme Planları hazırlayınız ve Üst Yönetimin Liderliğinde bu planların etkinliğini takip ediniz

· IATF 16949 gerekli şart olarak belirtmese de kalite güvence sisteminizin etkinliği için Kalite El Kitabını standardın şartlarına göre revize ediniz.

· Süreçlerinizi tekrar gözden geçiriniz ve değiştirilmesi gereken kısımlarını revize ediniz

· Sistemin gerekliliklerine göre tüm süreçlerde iç denetimleri gerçekleştiriniz .

· Süreçlerinizdeki revizyonlarla birlikte ortaya çıkan dokümantasyonlardaki değişiklikleri de mutlaka kalite sistemine adapte edilmesini sağlayınız

· Üst Yönetimin liderliğinde Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısını gerçekleştiriniz .Bu toplantılara tüm süreç sahiplerinin iştirak etmesini sağlayınız

· Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerin yer aldığı ve IATF 16949’a geçişi de ilgilendiren tüm konuları içeren bir faaliyet planı hazırlayınız.

· 14 Eylül 2018 tarihine kadar IATF 16949 ‘a geçişin sağlanması gerektiğinden ,herhangi bir olumsuzluklara karşılık belgesiz kalmamak için denetimin en geç Mayıs 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmesini sağlayınız.

 

IATF 16949 ile süreçler bazında risklerimizi azaltmaya ve fırsatlarımızı yönetmeye başladık.

Firmamızın ISO /TS 16949 ‘dan IATF 16949 ‘a geçiş süreci Haziran ayındaki ara denetimle gerçekleştirilerek, IATF 16949 Belgesi Kalite sistemimize kazandırılmıştır.

 

Sami ARICAN
Kale Oto Radyatör
Kalite Müdürü


Tüm MAKALE-YAZARLAR haberleri için tıklayınız.
Top